Kiến thức trading - Trang 2

Bảng thiết kế bản thân thành công

Mỗi người chúng ta cần nhìn nhận lại bản thân ít hay nhiều và thực hiện liên tục. Làm được việc này là rút ngắn được thời gian thành công, bớt đi sai...

Những dấu hiệu ban đầu của mô hình đỉnh

Những dấu hiệu ban đầu của mô hình đỉnh, hiện còn quá sớm để khẳng định, tuy nhiên cần cân nhắc các sự kiện tác động lên thị trường như: (1) Liệu rằng dòng tiền hoạt động...