Kiến thức trading - Trang 6

Đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán

“Đầu tư dài hạn không có nghĩa là mua CP với giá nào cũng được!” Nhiều nhà đầu tư bắt đầu với công việc đầu tư CP với quan điểm đầu tư dài hạn, đầu tư giá...