Kiến thức trading - Trang 9

Khởi nghĩa khát vọng đầu tư - Truong Money

Bạn đang lãng phí tiềm năng của bản thân đầu tư Cổ Phiếu không? Chắc chắn rằng bạn có thể khai thác hết tiềm năng tầm soát, rồi đầu tư của mình chưa? Tôi luôn luôn...

Bạn là nhà đầu tư hay người đầu cơ?

Nếu mua một cổ phiếu vì giá tăng rất nhiều mà không nghiên cứu gì, bạn không phải nhà đầu tư.  Một nhà đầu tư thường dựa vào những nguồn thông tin nội tại như lợi...