Các bài viết bởi Kienthuctrading.com

Chết Vì Chứng Khoán - Jesse Livermore

Chết Vì Chứng Khoán - Jesse Livermore

Chết Vì Chứng Khoán: Jesse Livermore – Câu Chuyện Về Một Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại” của Tác giả Richard Smitten viết về cuộc đời của Jesse Livermore, một...

Khởi nghĩa khát vọng đầu tư - Truong Money

Khởi nghĩa khát vọng đầu tư - Truong Money

Bạn đang lãng phí tiềm năng của bản thân đầu tư Cổ Phiếu không? Chắc chắn rằng bạn có thể khai thác hết tiềm năng tầm soát, rồi đầu tư của mình chưa? Tôi luôn luôn...

Bạn là nhà đầu tư hay người đầu cơ?

Bạn là nhà đầu tư hay người đầu cơ?

Nếu mua một cổ phiếu vì giá tăng rất nhiều mà không nghiên cứu gì, bạn không phải nhà đầu tư.  Một nhà đầu tư thường dựa vào những nguồn thông tin nội tại như lợi...