Bài 13. Ichimoku Cloud là gì? Hướng dẫn sử dụng công cụ chỉ báo ichimoku

Bài 13. Ichimoku Cloud là gì? Hướng dẫn sử dụng công cụ chỉ báo ichimoku - Trong bộ video học Pro Trading từ A-Z - Nguồn Blockchain Dream được tổng hợp lại bởi Kienthuctrading.com

Bài 1. Phân tích kĩ thuật là gì? Biểu đồ nến là gì? Cách đọc biểu đồ nến
Bài 2. Cách đọc biểu đồ nến - Những mẫu nến căn bản
Bài 3. Những mẫu nến bắt đỉnh bắt đáy không thể bỏ qua

Ichimoku Cloud là gì?

 • Còn gọi là: Ichimoku Kinko Hyo.

 • Do nhà báo Goichi Hosoda phát triển

  vào những năm 1930s.

 • Công cụ giúp có 1 cái nhìn tổng thể về xu hướng giá trên thị trường.

 • Giúp xác định các điểm hỗ trợ, kháng cự, xu hướng trendline, độ mạnh yếu của xu hướng.

 • Tìm ra các điểm giao dịch tốt.

Goichi Hosoda

Goichi Hosoda

Cấu tạo Ichimoku Cloud

 1. Tenkan-sen

 2. Kijun-sen

 3. Kumo

 4. Chikou Span

 5. Senkou Span

cau-tao-Ichimoku-Cloud.jpg

Làm quen vài thuật ngữ tiếng Nhật

Ichimoku = 1 cái nhìn
Kinko = Balance (Cân bằng)
Hyo = Chart (Đồ thị)
Sen = Line (Đường )
TenkanSen = Conversion Line KijunSen = BaseLine
Senkou Span = Leading Span Chikou Span = Lagging Span
Kumo = Cloud (Mây)

cau-tao-Ichimoku-Cloud.jpg

Cách tính các thành phần Ichimoku Cloud

 • Tenkan Sen = (highest high + lowest low)/2 Tính trong 9 chu kỳ gần nhất

 • Kijun Sen = (highest high + lowest low)/2 Tính trong 26 chu kỳ gần nhất

 • Chikou Span = Dời giá đóng cửa hiện tại trở lại quá khứ 26 chu kỳ

 • Senkou Span A = (Tenkan Line + Kijun Line)/2 dời lên trước 26 chu kỳ ở tương lai

 • Senkou Span B = (highest high + lowest low)/2 Tính trong 52 chu kỳ gần nhất, và dời lên trước 26 chu kỳ ở tương lai)

Kháng cự hỗ trợ

4 mức chính là 4 đường: Tenkan, Kijun, Senkou Span A,B (Cloud)

(độ mạnh yếu khác nhau)

Tùy vào vị trí đường giá mà các đường trên là kháng cự hay hỗ trợ

Ichimoku-Cloud-3.jpg

Kháng cự hỗ trợ

Ichimoku-Cloud-3.jpg

Kháng cự hỗ trợ

Ichimoku-Cloud-3.jpg

Xu hướng

Ichimoku-Cloud-xu-huong.jpg

Xu hướng

Ichimoku-Cloud-xu-huong.jpg

Cần quan sát vị trí:

 1. Đường giá (giá đóng cửa) với Cloud

 2. ChikouSpan với Cloud

 3. Xu hướng mạnh yếu: Đường giá với Tenkan và Cloud

Xu Hướng

Ichimoku-Cloud-xu-huong.jpg

Giao dịch với Ichimoku Cloud

Cần quan sát vị trí điểm giao cắt của Tenkan và Kijun.
Vị trí của Chikou, Đường giá, Điểm giao cắt so với Cloud => Tín hiệu mua Mạnh, Trung Bình, Yếu.
=> Tín hiệu bán Mạnh, Trung Bình, Yếu.

Giao dịch với Ichimoku Cloud

Tín hiệu mua Mạnh:

 1. Tenkan cắt lên trên Kijun
 2. Điểm giao cắt nằm phía trên Cloud
 3. Tại điểm giao cắt Chikou nằm phía trên Cloud
 4. Tại điểm giao cắt Đường giá Price nằm phía trên Cloud

Tín hiệu mua Trung bình:

 1. Tenkan cắt lên trên Kijun
 2. Điểm giao cắt nằm trong Cloud
 3. Tại điểm giao cắt Chikou nằm phía trên Cloud
 4. Tại điểm giao cắt Đường giá Price nằm phía trên Cloud

Giao dịch với Ichimoku Cloud

giao-dich-Ichimoku-Cloud.jpg

Giao dịch với Ichimoku Cloud

Tín hiệu bán Mạnh:

 1. Tenkan cắt xuống dưới Kijun
 2. Điểm giao cắt nằm phía dưới Cloud
 3. Tại điểm giao cắt Chikou nằm phía dưới Cloud
 4. Tại điểm giao cắt Đường giá Price nằm phía dưới Cloud

Tín hiệu bán Trung bình:

 1. Tenkan cắt xuống dưới Kijun
 2. Điểm giao cắt nằm trong Cloud
 3. Tại điểm giao cắt Chikou nằm trong hoặc phía trên Cloud
 4. Tại điểm giao cắt Đường giá Price nằm trong hoặc phía trên Cloud

Giao dịch với Ichimoku Cloud

giao-dich-Ichimoku-Cloud-1.jpg

 

Bài 4. Cách chọn coin để trade và Phương pháp trung bình giá