Video 26: Trao đổi kinh nghiệm thực chiến đầu tư cổ phiếu -TruongMoney - 17/08/2021

 Bài 26: Trao đổi kinh nghiệm thực chiến đầu tư cổ phiếu -TruongMoney

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Những ma mãnh trên TTCKVN (Bài đặc biệt)

Không bao giờ đầu tư vào CTY mà mình không hiểu biết

Dòng tiền đôi khi nhảy qua nhảy lại các nhóm để mồi NĐT cá nhân, tiền phải vào đều ổn định chứ không đều là không ổn

Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính