Video 32: Tư duy dòng tiền trên thị trường chứng khoán - TruongMoney - 23/08/2021

Bài 32: Tư duy dòng tiền trên thị trường chứng khoán - TruongMoney

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Những ma mãnh trên TTCKVN (Bài đặc biệt)

Tiền là một vật cực kỳ thông minh, ở đâu mà việc làm ăn KD ko sinh ra LN tiền có hướng chuyển đi, ngược lại ở đâu có LN thì tiền nó chảy vào thông qua trí não con người

Nhìn tiền trên TTCP khi nào tụ tiền, khi nào tán/phân kỳ tiền ở đâu à uốn mình theo TT, theo dòng chảy của tiền. Khi TTCP có một con sóng thần sẽ giúp sức mạnh tài chính tăng gấp nhiều lần (luôn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố vĩ mô)

Bí quyết của anh Trường:

-       Khi dòng tiền rút ra như củi rút ra thì đáy nồi khó sôi được

-       Đáy TTCP là gì: TT xuống tới mức mà không thể xuống được nữa (VNI 350đ – REE 17k, VNI 215đ – REE cũng 17k thì đây là đáy TT)

-       Khi TT căng cứng margin à vỡ, TT không còn sức mua nữa à vỡ TT 2009 – 2019 (đối với CP nóng theo TT, còn CP tầm soát thì không sợ cứ chơi bình thường) à đến 2020 – 2021 dòng tiền có sự biến đổi do con virus covid thì khi TT căn margin không bị vỡ nữa, xuống một đoạn là lên lại (do tiền hội tụ về TTCP, do không có kênh đầu tư nào tốt hơn) à đến khi hết virus thì vấn đề này sẽ không còn nữa

Các dân đánh CP có NAV từ 50-70 tỷ thì đánh có luật chỉ ăn một khúc là ra chứ không muốn ăn từ đầu tới gót chân

30/06/2021 TTCK có tiền mặt (tiền tươi) trong TK khoảng 86k tỷ ~ 4 tỷ đô (mà vốn CSH toàn TT khoảng 200 tỷ USD) chỉ chiếm khoảng 2 % tiền trên TT à tiền trên TT chỉ khoảng từ 2-10% là cùng thôi (chỉ cần các NĐT lớn rút 5% của 86k tỷ ra, hoặc dấu hiệu tiền lan toả đi chỗ khác, hoặc các tổ chức phát hành thêm CP để thu tiền về thì TTCP chỉ có sụp thôi), chuyển tiền là giấy và chuyển giấy là tiền

Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính