Video 35: Chia sẻ kinh nghiệm cuối tuần - TruongMoney - 27/08/2021

Chia sẻ kinh nghiệm cuối tuần - TruongMoney - 27/08/2021

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính

Chia sẻ kinh nghiệm cuối tuần - TruongMoney - 27/08/2021

Bài 4: Lợi nhuận bất thường, lợi nhuận rẻ tiền: Cái bẫy nhiều NĐT