Video 2: Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney - 21/07/2021

Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Những ma mãnh trên TTCKVN (Bài đặc biệt)

DÒNG CP CHỨNG KHOÁN

-       20 năm đầu TT VN không có CP CK, từ 2006 – 2007 mới có

-       VD: Trong công ty CK có vốn 10.000 tỷ

Trong đó có nhóm tự doanh à khi TT giảm thì bị lỗ

Lợi nhuận từ phí GD không lớn (xem EPS của SSI là biết, các chỉ tiêu hoàn vốn không bao nhiêu hết)

Vốn 10.000 tỷ chủ yếu là dùng để cho vay Margin (~7-9%)

Công ty CK sẽ tăng vốn liên tục à tương lai là ngân hàng đầu tư. Khi được huy động tiền gửi từ dân cư

Sau cơn sóng lớn à nhóm CK cũng thuộc nhóm giảm mạnh nhất

-       Cứ vài năm mỗi lần TT bùng nổ thì có nhóm CK: luôn là nhóm tăng rất mạnh khi TT đầu cơ nóng (như TT vừa qua từ 900 à 1400), luôn có các cơn song CK

-       Khi TT GD 10K tỷ / ngày à khi KLGD tăng lên 20K tỷ / 30K tỷ / 50K tỷ luôn có nhóm CK dẫn đầu thuộc các nhóm tăng (nếu khả năng mình chọn CP tăng trưởng chưa tốt thì chọn CP trong nhóm này à phương án trung dung, dành cho những người lười biếng chọn / bận rộn không tìm được CP tăng giá phi thường khi TT nóng à giữ 01 phần tài khoản là CP CK)

-       Khi mua CP CK vào rồi có lời rồi thì Margin để đó à đến khi nào tan sóng rồi hãy bán (lời vài trăm % là chắc chắn và không cần GD nhiều) à ăn cả 01 con sóng lớn và trả lại 01 cành hoa

-       Lưu ý: khi con sóng tan thì dòng CK cũng thuộc nhóm giảm giá mạnh nhất

CP đánh ngắn hạn hay dài hạn cũng đều phải có tầm soát và đặt mục tiêu, kế hoạch cụ thể để mua bán phù hợp với TT à đánh CP mà không qua tầm soát thì rủi ro cực kỳ lớn

CÁC BƯỚC TẦM SOÁT CP SAU KỲ BÁO CÁO KQKD

Vào trang finace.vietstock.vn/kết quả kinh doanh xem DN nào KQKD tăng tốt trong quý hiện tại: ghi chú lọc lại để lấy dữ liệu thô thôi

Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính