Đầu tư chứng khoán

CHÁNH KIẾN - CHÁNH ĐỊNH - THÀNH TỰU

CHÁNH KIẾN - CHÁNH ĐỊNH - THÀNH TỰU

=> Nhận thức, quan niệm đúng cách đầu tư quyết định đến sự nghiệp mỗi người, MỌI CỔ PHIẾU TĂNG GIÁ ĐỀU CÓ NGUYÊN NHÂN, bạn gieo trồng bản thân ở nguyên nhân nào thì sẽ...

Chuyện 3 người trong một cơn mưa gió

Chuyện 3 người trong một cơn mưa gió

Cả ba người hai nam một nữ. Sau giờ tan tầm, trời trở nên tối sầm lại và đổ cơn mưa. Người phụ nữ có trang bị dù, một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, có cây gậy