Video 38: Giải đáp thị trường, thông tin thị trường, kinh tế - TruongMoney - 30/08/2021

  • Lãi xuất ngân hàng cao thì PE thấp và ngược lại
  • Lên kế hoach mua bán cho từng cổ phiếu
  • Cổ phiếu tầm soát đạt tiêu chuẩn đánh thời kỳ nào cũng được, nó độc lập với thị trường
Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Những ma mãnh trên TTCKVN (Bài đặc biệt)
  • Lãi xuất ngân hàng cao thì PE thấp và ngược lại
  • Lên kế hoach mua bán cho từng cổ phiếu
  • Cổ phiếu tầm soát đạt tiêu chuẩn đánh thời kỳ nào cũng được, nó độc lập với thị trường
Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính