Phân tích kỹ thuật

Doji Pattern - Mô Hình Nến Doji

Doji Pattern - Mô Hình Nến Doji

Doji là một mẫu nến cực kỳ hữu dụng, nó có ý nghĩa là sự do dự hay sự thiếu quả quyết giữa tăng giá và giảm giá. Như vậy, Doji cũng có thể được xem như là một tín...

Evening Star Pattern - Mô Hình Nến Sao Hôm

Evening Star Pattern - Mô Hình Nến Sao Hôm

Mẫu nến Evening Star là một mẫu nến đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra tại đỉnh của một xu hướng tăng giá. Mẫu Evening Star gồm có 3 nến: Nến Thân Lớn: Nến Tăng (Ngày 1)...

Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa

Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa

Mẫu đồ thị nến Hammer (cây búa) là 1 mẫu nến đảo chiều khá quan trọng, nó chủ yếu thường xảy ra ở đáy của 1 xu hướng giảm giá.  

Inverted Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa Ngược

Inverted Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa Ngược

Mẫu nến Inverter Hammer xảy ra chủ yếu tại đáy của xu hướng giảm giá và là 1 cảnh báo có khả năng đảo chiều tăng giá. Nó là một mẫu đảo ngược rất quan trọng và là...