Phân tích kỹ thuật

Harami Pattern - Mô Hình Nến Người Có Mang

Harami Pattern - Mô Hình Nến Người Có Mang

Harami (trong tiếng Nhật có nghĩa là “người có mang”) là một mẫu nến đảo chiều, nó bao gồm 2 nến cơ bản:: Nến lớn: là nến tăng hoặc giảm (ngày thứ 1) Nến nhỏ:...

Morning Star Pattern - Mô Hình Nến Sao Mai

Morning Star Pattern - Mô Hình Nến Sao Mai

Mẫu Morning Star là một mẫu đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra ở đáy của xu hướng giảm giá. Mẫu Morning Star gồm 3 nến: Nến lớn: là nến giảm (ngày thứ 1) Nến nhỏ:...

Windows (GAPS) - Khoảng Cách Tăng Giảm Mô Hình Nến Nhật

Windows (GAPS) - Khoảng Cách Tăng Giảm Mô Hình Nến Nhật

Khoảng trống (Gaps) được xem là 1 phần không thể thiếu trong kỹ thuật sử dụng đồ thị nến Nhật, đây là 1 kỹ thuật vô cùng quan trọng trong đồ thị nến. Để định nghĩa đơn giản 1 khoảng trống như sau: khoảng...