đầu tư

Vì sao nhà đầu tư thua lỗ

Vì sao nhà đầu tư thua lỗ

Khi nghiên cứu hành vi “Con Bạc” tôi thấy rằng có các yếu tố gây nghiện tác động thế nào đến não bộ, Đó là những cảm xúc lớn dẫn đến sai lầm...

Kỷ nguyên của tư duy về đầu tư đã đến

Kỷ nguyên của tư duy về đầu tư đã đến

Nhiều người suy nghĩ đầu tư chứng khoán là cờ bạc, hay đầu tư cần phải học nhiều thứ, phiền phức, không tham gia cũng chẳng sao. Đúng là phải cần một mức kiến thức nhất định, nhưng  nếu chuẩn bị...