đầu tư

Bài 11: Cổ phiếu rẻ hay cổ phiếu giá cao?

Bài 11: Cổ phiếu rẻ hay cổ phiếu giá cao?

Trong bài trước, tôi đã đưa ra khái niệm về cổ phiếu hồi phục từ vực thẩm. Cổ phiếu ở vực thẳm thông thường là cổ phiếu có giá rất thấp, Loại cổ phiếu này Thường có giá...

Cổ Phiếu Dưới Góc Nhìn

Cổ Phiếu Dưới Góc Nhìn "Làm Ăn"

(Rất mong các bạn chuyên chở kiến thức đến càng nhiều người cầu thị càng tốt, Tôi thấy 1 triệu NĐT mới, tôi thấy họ cần những kiến thức dày kinh nghiệm trận mạc nghiêm túc, Cảm ơn...