Hammer Pattern

Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa

Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa

Mẫu đồ thị nến Hammer (cây búa) là 1 mẫu nến đảo chiều khá quan trọng, nó chủ yếu thường xảy ra ở đáy của 1 xu hướng giảm giá.  

Inverted Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa Ngược

Inverted Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa Ngược

Mẫu nến Inverter Hammer xảy ra chủ yếu tại đáy của xu hướng giảm giá và là 1 cảnh báo có khả năng đảo chiều tăng giá. Nó là một mẫu đảo ngược rất quan trọng và là...