Inverted Hammer Pattern

Inverted Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa Ngược

Inverted Hammer Pattern - Mô Hình Nến Búa Ngược

Mẫu nến Inverter Hammer xảy ra chủ yếu tại đáy của xu hướng giảm giá và là 1 cảnh báo có khả năng đảo chiều tăng giá. Nó là một mẫu đảo ngược rất quan trọng và là...