Mô Hình Nến Người Có Mang

Harami Pattern - Mô Hình Nến Người Có Mang

Harami Pattern - Mô Hình Nến Người Có Mang

Harami (trong tiếng Nhật có nghĩa là “người có mang”) là một mẫu nến đảo chiều, nó bao gồm 2 nến cơ bản:: Nến lớn: là nến tăng hoặc giảm (ngày thứ 1) Nến nhỏ:...