nhà đầu tư

Vì sao nhà đầu tư thua lỗ

Vì sao nhà đầu tư thua lỗ

Khi nghiên cứu hành vi “Con Bạc” tôi thấy rằng có các yếu tố gây nghiện tác động thế nào đến não bộ, Đó là những cảm xúc lớn dẫn đến sai lầm...

Bạn là nhà đầu tư hay người đầu cơ?

Bạn là nhà đầu tư hay người đầu cơ?

Nếu mua một cổ phiếu vì giá tăng rất nhiều mà không nghiên cứu gì, bạn không phải nhà đầu tư.  Một nhà đầu tư thường dựa vào những nguồn thông tin nội tại như lợi...

Làm thế nào để đầu tư thành công

Làm thế nào để đầu tư thành công

“Để đầu tư thành công, không bắt buộc bạn phải hiểu chỉ số beta, lý thuyết thị trường hiệu quả, thuyết danh mục đầu tư hiện đại, định giá quyền chọn hay thị trường mới nổi. Thậm chí bạn có...