TruongMoney

Bảng thiết kế bản thân thành công

Bảng thiết kế bản thân thành công

Mỗi người chúng ta cần nhìn nhận lại bản thân ít hay nhiều và thực hiện liên tục. Làm được việc này là rút ngắn được thời gian thành công, bớt đi sai...

Vì sao nhà đầu tư thua lỗ

Vì sao nhà đầu tư thua lỗ

Khi nghiên cứu hành vi “Con Bạc” tôi thấy rằng có các yếu tố gây nghiện tác động thế nào đến não bộ, Đó là những cảm xúc lớn dẫn đến sai lầm...