Video 58: TIỀN ĐẦU TƯ TỰ DO - ÁP LỰC - XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - Trường Money - 20/10/2021

TIỀN ĐẦU TƯ TỰ DO - ÁP LỰC - XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - Trường Money - 20/10/2021

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính

TIỀN ĐẦU TƯ TỰ DO - ÁP LỰC - XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - Trường Money - 20/10/2021

Bài 4: Lợi nhuận bất thường, lợi nhuận rẻ tiền: Cái bẫy nhiều NĐT