Video 49: Xu hướng thị trường - Thực hành 9/2021 - Trường Money - 27/09/2021

Mình xin gửi lại bài tập phân tích khối lượng và giá của cổ phiếu "ma"  tối nay của anh Trường:

Đề bài: Tra cứu 10 cổ phiếu mà trong 2 tháng gần đây thỏa mãn khi nó lên xong, nó rớt xuống mạnh.

1. Phân tích khối lượng lúc nó lên.

2. Khối lượng của nó ở vùng nó phân phối.

3. Khối lượng ở chiều nó xuống, nó xuống như thế nào?

4. Nó đã nảy bull trap chưa, khi nó nảy bull trap thì khối lượng nó như thế nào?

5. Nếu nó có bull trap thì mình theo dõi khối lượng nó nảy bull trap thì như thế nào?

Noted: Phân tích giá và khối lượng. Hành động của cổ đông. Chùm phân phối ở đâu khi nó tắt khối lượng như thế nào?

Khối lượng của nó giật cục và đường đi của giá, biểu diễn của giá và của cây phân phối.

Thường những cổ phiếu như thế này có nhiều cây phân phối và cây phân phối thứ 2 là cây bull trap. Cây bull trap người ta sẽ phân phối cho bạn.

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính

Nguồn TruongMoney

Bài 4: Lợi nhuận bất thường, lợi nhuận rẻ tiền: Cái bẫy nhiều NĐT